„Това, което не е отразено в медиите, никога не се е случвало.”
ПР правило
Всеки ден се издават хиляди вестници, излъчват се стотици хиляди радио и телевизионни предавания, а никой не знае колко точно са ежедневно обновяваните интернет страници. Необходими са огромни ресурси и време, за да се справите сами с откриването на цялата информация, която Ви интересува.
Ние ще Ви предоставим, в удобна за ползване форма, цялата информация, публикувана или излъчена в българското медийно пространство, ще набавим достоверни и изчерпателни данни, и на тази база ще изготвим точни анализи, за възможно най-кратко време!

На 20.06.2016 г. Медиязуум ООД подписа по проект Подобряване на производствения процес в Медиязуум ООД на стойност 290 411 лв. Целта е повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на Медиязуум ООД. Тя ще бъде постигната посредством разкриването на нов търговски обект и внедряването на нови технологии ДМА и ДНА, които ще способстват за добавяне на нови продукти и услуги. В резултат от инвестицията планираме повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, оттам нарастване на производителността и и изменение на средните генерирани приходи от износ. Проектът се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 с финансовата помощ на ЕС чрез ЕФРР.

Медиа мониторинг

Имате въпроси или желаете да използвате нашите услуги?
Свържете се с нас

Медиа анализ

Имате въпроси или желаете да използвате нашите услуги?
Свържете се с нас

Електронен достъп

Информацията, предоставена от MediaZoom е изцяло достъпна в интернет.

Свържете се с нас Вход за клиенти Вход за клиенти

Нашата електронна система предоставя следните възможности:

  • Защита с индивидуална парола и потребителско име
  • Търсене по ключова дума, автор или източник
  • Възможност за съхраняване на материалите в PDF или DOC формат
  • Достъп до архивна информация и FTP достъп

Превод и редакция

MediaZoom извършва превод от български на английски език на клипинг материалите. Агенцията предлага различни форми на превод – на ежедневна база, под формата на дайджест, превод на отделни материали. Материалите се предоставят чрез e-mail или FTP, в MS Word формат.