„Това, което не е отразено в медиите, никога не се е случвало.”
ПР правило
Всеки ден се издават хиляди вестници, излъчват се стотици хиляди радио и телевизионни предавания, а никой не знае колко точно са ежедневно обновяваните интернет страници. Необходими са огромни ресурси и време, за да се справите сами с откриването на цялата информация, която Ви интересува.
Ние ще Ви предоставим, в удобна за ползване форма, цялата информация, публикувана или излъчена в българското медийно пространство, ще набавим достоверни и изчерпателни данни, и на тази база ще изготвим точни анализи, за възможно най-кратко време!

Media monitoring

Should you have any questions or would like to try our services, please don't hesitate to contact us.
Contact us

Media analysis

Should you have any questions or would like to try our services, please don't hesitate to contact us.
Contact us

E-Access

The information
provided by MediaZoom
is accessible online.

Contact us Client login Client login

Our e-system provides the following services:

  • Protection via an individual password and username
  • Search engine classified according to a key word, author or resource
  • Saving materials in PDF or DOC format
  • Access to the archived information and FTP access

Translation and editing services

MediaZoom offers Bulgarian-English translation of clipping materials. Translation services include the following: daily translations, digest translations, translations of single materials. Materials are provided via e-mail or FTP, in MS Word format.